Dokumenty

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie: [POBIERZ]

Formularz rekrutacyjny: [POBIERZ]

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: [POBIERZ]

Zaświadczenie lekarskie: [POBIERZ]

 

Regulamin SUO – Specjalistycznych Usług Opiekuńczych  [POBIERZ]