Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Psychologiczne

Celem poradnictwa psychologicznego dla opiekunów faktycznych jest poprawa codziennego funkcjonowania psychospołecznego, wsparcie w  radzeniu sobie z aktualnymi problemami, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych trudności.

W ramach projektu przewidziano  średnio 3 godziny na jednego opiekuna w miesiącu. Łącznie, w trakcie trwania projektu, osoba może skorzystać z  72 godzin w okresie 08.2018-07.2020.

Miejsce świadczenia usług: Środowiskowy Dom Samopomocy „MAGNOLIA

– ul. Dambonia 3, 45-860 Opole.

– ul. Stoińskiego 8, 45-020 Opole.