Miejsca krótkookresowego pobytu

Miejsce Pobytu

Miejsce krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych jest stworzone w Środowiskowym Domu Samopomocy „MAGNOLIA – ul. Dambonia 3, 45-860 Opole – ul. Stoińskiego 8, 45-722 Opole

Krótkookresowy pobyt w zastępstwie za opiekunów faktycznych odbywać się będzie trzy razy w tygodniu, w tym dwa dni robocze od 16:00 do 19:00 oraz jeden dzień weekendowy od 09:00-14:00.

W trakcie trwania pobytu, realizowane  będą działania wspierająco-aktywizujące osoby niepełnosprawne, mające na celu podtrzymywanie ich aktywności edukacyjnej, społecznej oraz kulturalnej. Podczas krótkookresowego pobytu  w Środowiskowym Domu Samopomocy „MAGNOLIA” świadczone będą usługi z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób z niepełnosprawnościami w formie terapii zajęciowej oraz treningów umiejętności społecznych.

Terapia zajęciowa będzie uwzględniała praktyczne możliwości oraz indywidualne predyspozycje osób niepełnosprawnych z zakresu: ceramiki, plastyki,  zajęć sportowych, zajęć komputerowych.

Treningi umiejętności społecznych związane z podtrzymywaniem i nauką czynności dnia codziennego, obejmować będą:  Treningi umiejętności interpersonalnych, Treningi umiejętności gospodarowania czasem wolnym, Treningi kulinarne.

Zadania realizowane podczas trwania krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych, ukierunkowane będą na działania umożliwiające osobom niesamodzielnym na pozostanie w społeczności lokalnej, a usługi świadczone podczas trwania tego pobyty, wykonywane będą przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów, terapeutów posiadających uprawnianie do świadczenia tego typu usług.

 

Harmonogram, miejsca krótkookresowego pobytu – grudzień 2019:

Harmonogram  – grudzień 2019  (POBIERZ w pdf)

 

Harmonogram, miejsca krótkookresowego pobytu – styczeń 2020:

Harmonogram  – styczeń 2020  (POBIERZ w pdf)

 

Harmonogram, miejsca krótkookresowego pobytu – luty 2020:

Harmonogram  – luty 2020  (POBIERZ w pdf)

 

ZDJĘCIA: 

Październik 2019

Wrzesień 2019 (ZOBACZ)

Sierpień 2019 (ZOBACZ)

Lipiec 2019 (ZOBACZ)

Czerwiec 2019 (ZOBACZ)

Maj 2019 (ZOBACZ)

Kwiecień 2019 (ZOBACZ)

Marzec 2019 (ZOBACZ)

Luty 2019 (ZOBACZ)

Syczeń 2019 (ZOBACZ)

Grudzień 2018 (ZOBACZ)

Listopad 2018 (ZOBACZ)

Październik 2018 (ZOBACZ)

Wrzesień 2018 (ZOBACZ)