Wyjazdy szkoleniowe

szkolenia

Kształcenie opiekunów faktycznych podczas szkoleń i warsztatów wyjazdowych ma na celu nabycie wiedzy dotyczącej niepełnosprawności intelektualnej i chorób psychicznych, nabycie umiejętności i postaw sprzyjających rehabilitacji i integracji społecznej. Mają ułatwić sprawowanie opieki i wspierać aktywizację podopiecznych.
Zajęcia odbędą się w atrakcyjnym hotelu, który zapewnia bazę noclegową, sale szkoleniowe i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby niesamodzielne objęte zostaną opieką i zajęciami terapeutycznymi. Szkolenia będą realizowane od piątku do niedzieli. W ramach projektu będzie zapewniony bezpłatny transport.
Uczestnicy projektu będą połączeni w dwie grupy, pod kątem charakteru niesamodzielności podopiecznych. W każdym wyjeździe weźmie udział 50 osób (25 opiekunów i 25 osób niesamodzielnych). Dla każdej z dwóch grup przewidziano 8 szkoleń, realizowanych mniej więcej co 2 miesiące.
Tematyka:

  1. Zajęcia integracyjne
  2. Opieka nad osobą niesamodzielną
  3. Techniki i metody pracy z osobami niesamodzielnymi
  4. Poradnictwo prawne dla opiekunów osób niesamodzielnych
  5. System wsparcia społecznego osób niesamodzielnych.
  6. Edukacja dotycząca zaburzeń psychicznych
  7. Muzykoterapia, relaksacja
  8. Zarządzanie obciążeniami opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ: (OTWÓRZ)

PLAN WYJAZDU SZKOLENIOWEGO: USTROŃ, 24-26.01.2020: (OTWÓRZ)

 

MIEJSCA WYJAZDÓW SZKOLENIOWYCH:

Ośrodek Szkoleniowo – WypoczynkowySUDETY
POKRZYWNA 75 , 48-267 Jarnołtówek  http://www.sudety-pokrzywna.pl/index.php

28-30.09.2018, 26-28.10.2018, 23-25.11.2018, 22-24.03.2019, 12-14.04.2019, 17-19.05.2019.

Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe „GWAREK”
ul. Wczasowa 49, 43-450 USTROŃ  http://www.gwarek.ustron.pl/

01-03.03 2019, 14-16.06.2019, 25-27.10.2019,  22-24.11.2019,  24-26.01.2020,  21-23.02.2020, 20-22.03.2020,  24-26.04.2020, 22-24.05.2020, 05-07.06.2020.

 

ZDJĘCIA 

14-16.06.2019 Ustroń, II grupa (ZOBACZ)

17-19.05.2019 Pokrzywna, I grupa (ZOBACZ)

12-14.04.2019 Pokrzywna, II grupa (ZOBACZ)

22-24.03.2019 Pokrzywna, I grupa (ZOBACZ)

01-03.03.2019 Ustroń, II grupa (ZOBACZ)

23-25.11.2018 Pokrzywna, I grupa (ZOBACZ)

26-28.10.2018 Pokrzywna, II grupa (ZOBACZ)

28-30.09.2018 Pokrzywna, I grupa (ZOBACZ)