Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”

Tel.: 517-175-401

www.magnoliapomoc.opole.pl

mapa