Sierpień 2019 – miejsca krótkookresowego pobytu, fotorelacja

Aktywny letni czas w Magnolii podczas funkcjonowania miejsc krótkookresowego pobytu.