Wrzesień 2019 – miejsca krótkookresowego pobytu, fotorelacja

Wrzesień plecień… koniec lata, początek jesieni. Obfity w pierwsze jesienne liście, trawy i piękne prace.